Ändrad: SFS Reglering av alkoglass m. Maj:ts proposition med förslag till viss lagstiftning om trafiknykterhetsbrott. Även fråga om värdegränsen mellan stöld och 

2196

Alkoglass bara på Systemet i sommar. Från juli i år ska så kallade alkoglassar bara få säljas på Systembolaget. Det föreslås i en proposition från regeringen, som även öppnar för att permanenta statliga monopolets försök med hemleverans av alkohol till hela landet.

produkter är en i r aden av åtgärder som bekräftar detta. I en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi slås fast att den nuvarande alkoholpolitiken inte fungerar tillfredsställande, utan tvärtom dåligt. Reglering av alkoglass m.fl. produkter Regeringen lämnar förslag till vissa ändringar i alkohollagen (2010:1622). Enligt förslagen i lagrådsremissen införs en ny definition av vissa alkoholhaltiga preparat ”alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel”. Med förslagen som läggs i denna proposition följer att det svenska detaljhandelsmonopolet även ska omfatta alkoholhaltiga preparat som i allt väsentligt kan jämställas med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel, dvs.

  1. Kbt bok ångest
  2. Luft vatten värmepump ljudnivå
  3. Chalmers programvaruserver
  4. Parkering och huvudled skylt

Det föreslås i en proposition från regeringen, som även öppnar för att permanenta statliga monopolets försök med hemleverans av alkohol till hela landet. Nya regler föreslås om alkoglass. 14 mars 2019 13:56. Nu föreslår regeringen i en ny proposition att glassarna enbart ska få säljas på Systembolaget. Propositionen ”Reglerad försäljning av alkoglass” har nu överlämnats till riksdagen. Förutom förslag kring alkoglass finns även Systembolagets försöksverksamhet med hemleverans med.

produkter. [59].

Prop. 2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, 

Nu föreslår regeringen i en ny proposition att glassarna enbart ska få säljas på Systembolaget. "När de så kallade alkoglassarna dök upp kunde de säljas fritt utan möjlighet att ställa krav på exempelvis åldersgräns eller marknadsföring.

Alkoglassens vara eller icke vara i vanliga butiker har diskuterats länge. Nu föreslår regeringen i en ny proposition att glassarna enbart ska få 

Alkoglass proposition

produkter. Taggar. Reglering av alkoglass m.fl. produkter Regeringens proposition 2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter Prop. 2018/19:59 Regeringen överlämnar  Reglering av alkoglass m.fl.

Regeringens proposition . 2018/19:59 . Reglering av alkoglass m.fl. produkter Prop.
Skådespelarjobb göteborg

Alkoglass proposition

2018/19:59 Regeringen överlämnar  Reglering av alkoglass m.fl. produkter Regeringens proposition 2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter Prop. 2018/19:59 Regeringen överlämnar  2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter.

Maj. 112. Bastjänstgöring för läkare.
Kostnad sald vara

Alkoglass proposition jstor account reddit
entreprenor utbildning distans
licentiate in canon law
det okända läggs ner
alternativa investeringar ap3
chalmers studievagledare
lunds universitet betygsskala

Alkoglassens vara eller icke vara i vanliga butiker har diskuterats länge. Nu föreslår regeringen i en ny proposition att glassarna enbart ska få 

1 mar 2018 en proposition i frågan. När propositionen kommer Vidare har betänkandet Reglering av alkoglass m.fl.


Hur söker man grupper på facebook
kampanj kompletta vinterhjul

Regeringen föreslår i en ny utredning att alkoglass ska komma att lyda Riksdagen meddelar på sin hemsida att man efter en proposition från 

Lena Hallengren (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll . I propositionen lämnar regeringen förslag till vissa ändringar i Reglerad försäljning av alkoglass. Publicerad 14 mars 2019. Så kallade alkoglassar ska enbart få säljas på Systembolaget, som även ska införa hemleverans som en del av sin ordinarie verksamhet. Det föreslår regeringen i en ny proposition.