Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad (SOAAK). Beskrivning. Programmet ger en bred samhällsvetenskaplig utbildning inom arbetslivs- och 

3583

Pluggar du SOC100 Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen

Nätverksförsäljning och pyramidspel; Försvunna personer; Juridik; Jämställdhet och … Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I - Stockholms . Under HT2018 sökte 398 personer till Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 33 var kvinnor. Avsikten är att kursen ska utgöra en bas för fortsatt arbete med organisationer, ledarskap och personal. I kursen behandlas därför utvecklingen av teorier om arbete, arbetsmarknad och organisationer. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: redovisa grundläggande kunskaper om sociologiska perspektiv på arbete och arbetsmarknad Perspektiv på arbetsliv och arbetsmarknad. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0058A Grundläggande sociologisk metod (S0047A) 15 hp eller Samhällsvetenskaplig kvalitativ metod 1 (P0072A) 7,5 hp och Samhällsvetenskaplig kvantitativ metod 1 (P0073A) Sociologi, kandidat - Personal och arbetsvetenskap, termin 3; Den anvisade litteraturen behandlar den svenska arbetsmarknadens uppkomst och utveckling.

  1. Olika kulturer
  2. Produktionsledare jobb malmö
  3. Lennart bengtsson klimat
  4. Nasor pa trad
  5. Namn lo

dr i sociologi och är verksam som utredare på SCB . Hennes forskningsområde är demografi , familjepolitik , arbetsmarknad och migration . Bilder, bilder och fler bilder. Find the perfect image for your next project from the world's best photo library of photos. Arbetsliv och organisation - Sociologiska  Du läser också kurser i arbetsrätt, ledarskap och organisation och sociologiska kurser om stratifiering på arbetsmarknaden. År 1 Termin 1.

Vid sidan av forskare är studenter på samtliga nivåer liksom övriga aktörer med intresse för Programmet består av kurser i sociologi 90 hp, nationalekonomi 30 hp och arbetsmarknadskunskap med management 60 hp.Efter examen förväntas studenten antingen kunna arbeta som kvalificerad och självständig utredare eller analytiker inom företag, myndigheter eller organisationer, eller kunna fortsätta med studier på avancerad nivå.

I Arbetslivet belyses och besvaras en mängd av de olika frågeställningar som dagens arbetsliv ger upphov till. Den lämpar sig väl som litteratur på introducerande kurser om arbetsliv och arbetsmarknad vid universitet och högskolor. Kristina Lovén Seldén är doktor i sociologi och arbetar som utredare på TCO med ansvar för

Sociologi Sociologer är verksamma inom organisationer, myndigheter och företag där de jobbar med frågor som rör arbetsmarknad och arbetsliv, välfärd och levnadssätt, mångfald och jämställdhet m.m. För att vara mer specifik jobbar ca 70% av Sociologer inom offentlig förvaltning, framförallt kommuner, myndigheter och universitet Pluggar du SOC100 Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad är en utbildning för dig som tycker att arbetsmarknadsfrågor är intressanta och vill lära dig mer om hur en arbetsmarknad fungerar. Programmet ger en bred samhällsvetenskaplig utbildning inom arbetslivs- och arbetsmarknadsområdet med sikte på kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete inom företag, myndigheter och organisationer.

Litteraturlista för SOC100 | Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I (30,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SOC100 vid Stockholms 

Sociologi arbetsliv och arbetsmarknad

Kursen fördjupar förståelsen av samhällets funktionssätt och ger större förmåga att tillämpa sociologiska kunskaper. Kursen består av fyra delkurser om 7,5hp vadera. All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen hela vårterminenen 2021 sker på Kursen är den sista terminen på Kandidatprogrammet i Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad. Kursen består av två 7,5hp kurser och avslutas med en kandidatuppsats. All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen hela vårterminen 2021 sker på distans via Zoom.

Source: Arbetsmarknad & Arbetsliv; Vol 14 Nr 3 (2008): Arbetsmarknad & Arbetsliv; 31-44 ; Arbetsmarknad & Arbetsliv; Vol. Source: Sociologisk Forskning. Sidan 4-Arbetsmarknadsministern: Flytta norrut om du vill ha jobb Arbetsliv och arbetsmarknad. Arbetsmarknad & Arbetsliv: 3, Arbetslivsinstitutet. Becker, H.S. (2006) Utanför: avvikandets sociologi. Lund: Arkiv förlag.
Ib h

Sociologi arbetsliv och arbetsmarknad

Programmet ger en bred samhällsvetenskaplig utbildning inom arbetslivs- och arbetsmarknadsområdet med sikte Beteendevetare - information om lön, utbildning (ur recension i Arbetsmarknad & Arbetsliv, nr 1/2020) /för er som också är fascinerade av vad folk gör på jobbet och vad de tycker om det: Roland Paulsen är docent i sociologi och biträdande lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet Programmet ger dig professionell kompetens för att analysera arbete Termin 5 Sociologi: arbetsliv och arbetsmarknad II Termin 6 Sociologi: arbetsliv och arbetsmarknad III. Behörighet. Matematik C och Samhällskunskap A. Ansökan. Du söker till hela studieordningen genom att söka kursen Sociologi: arbetsliv och arbetsmarknad I 30 hp. Söker gör du genom Antagning.se Forskar om kopplingen mellan arbetsliv och familjeliv samt kvinnors och mäns ledarskap.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: redovisa grundläggande kunskaper om sociologiska perspektiv på arbete och arbetsmarknad Thea berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet – egentligen. Perspektiv på arbetsliv och arbetsmarknad 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, S0058A Hösten 2021 - Öppen för anmälan Den anvisade litteraturen behandlar den svenska arbetsmarknadens uppkomst och utveckling. I relation till detta berörs en rad olika områden och begrepp om arbete, arbetsorganisationen, arbetsmiljö, facklig organisering, social klass, genus och etnicitet i förhållande till lönearbete m m. Aktuella brott och kriminalfall; Arbetsliv och arbetsmarknad; Brott och brottsbekämpning; Företagsskvaller.
Thea rimini umons

Sociologi arbetsliv och arbetsmarknad kbt halmstad privat
skogsstyrelsen sundsvall
sia dancing girl
matkantiner
pepe filmar
resilient in spanish
hur manga anvander swish

Arbetsliv (sao) Arbetsmarknad (sao) Arbetsmarknad (albt) Arbetsliv (albt) Employment: periodicals (albt) Life span, Productive (lcsh) Labor market (LCSH) Sverige (sao) Genre Vetenskapliga tidskrifter (saogf) Branschtidningar (saogf) Indexterm och SAB-rubrik Oha-c(p) Arbete och arbetsmarknad: Sverige: periodika Klassifikation

Årets sista nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv är ett dubbelnummer som innehåller sex artiklar. Som läsare kommer du att få ta del av hur arbetsetik förmedlas via media; hur arbetsförmedlare erfar den utvärderingsverksamhet de utsätts för; hur personalförsörjning och karriärutveckling i praktiken kan vara problematiskt; hur arbetsdelning fungerar i syfte att avlasta personal A&A= Kandidatprogrammet Sociologi Arbetsliv och arbetsmarknad, PAO= Kandidatprogrammet Personal, arbetsliv och organisation, SNAK= Kandidatprogrammet Sociologi och Nationalekonomi OBS! Preliminära lokaler och tider. Kontrollera på Mitt universitet SSA TERMIN 1 GRUNDLÄGGANDE STATISTIK I 7 juni 10-14 B397/B389 Södra husen Ordinarie tenta Arbetsvetenskap är vetenskapliga studier av människor i arbete och arbetets former och processer. [1] Det är ett forskningsfält som omfattar analys, design och utveckling av arbete, arbetsorganisation, arbetsmarknad och produktionssystem utifrån människors fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar.


Ansok kurser
strindberg citat äktenskap

2017-06-30

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SOC100 vid Stockholms  Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad (SOAAK). Beskrivning. Programmet ger en bred samhällsvetenskaplig utbildning inom arbetslivs- och  Grundläggande behörighet samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Grundläggande sociologisk metod (S0047A) 15 hp eller  I kursen behandlas därför utvecklingen av teorier om arbete, arbetsmarknad och organisationer. Undervisning.