Varje enskild verksamhet, det vill säga förskola, skola eller motsvarande, ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagens bestämmelser. Varje förskolechef/rektor 

4516

Skolan tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering har ett dokumentationskrav.

Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering Aktiva åtgärder Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Därför ska förskolan arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas rättigheter och möjligheter i verksamheten. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan. Aktiva åtgärder mot diskriminering regleras i diskrimineringslagen, och ska bedrivas systematiskt i fyra steg; undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. Skolan ska också ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier. Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

  1. När hundarna kommer lärarhandledning
  2. Vad ar popularkultur
  3. Cd rap nacional 2021

Lagkravet om aktiva åtgärder innebär att universitet och högskolor idag har ett större ansvar för att arbeta förebyggande och främjande i syfte att motverka diskriminering samt verka för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön “Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. För förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna i diskrimineringslagen att skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg. Här får du några exempel på frågor och åtgärder som skulle kunna ingå i de olika stegen. Det går inte att säga generellt vilka frågor som är lämpliga att ställa och vilka åtgärder som du ska vidta, utan det måste bedömas utifrån behoven på din arbetsplats.

Här hittar du vårt stödmaterial för att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering i förskolor, skolor och högskolor.

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. Åtgärderna ska tidplaneras och genomföras så snart som möjligt. 1.1 Syfte. Trollehöjdskolans plan 

Här hittar du vårt stödmaterial för att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering i förskolor, skolor och högskolor. Figur som  Aktiva åtgärder mot diskriminering.

Elever har rätt att slippa bli diskriminerade i skolan. Därför ska alla skolor arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligh

Aktiva åtgärder skola

Här får du några exempel på frågor och åtgärder som skulle kunna ingå i de olika stegen. Det går inte att säga generellt vilka frågor som är lämpliga att ställa och vilka åtgärder som du ska vidta, utan det måste bedömas utifrån hur din verksamhet ser ut och vilka hinder som finns. Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling , möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap, förebyggande och förhindrande av trakasserier och sexuella trakasserier, jämn könsfördelning samt lönekartläggning och analys. I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka.

I enlighet med skollagens 6:e kapitel och diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder. Verksamhetens namn: Vreta kloster skola Läsår 19/20.
Medicinteknik utbildning distans

Aktiva åtgärder skola

Detta är Axel går i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens söndagsskola.

• Arbetet ska ske fortlöpande varje år samt följa en metod i fyra steg. • Omfattande krav på dokumentation ställs på arbetsgivare som sysselsätter 25 eller fler arbetstagare. Beträffande lönekartläggning gäller kravet vid 10 eller fler arbetstagare.
Hundsport skydd

Aktiva åtgärder skola process theory criminology
soki choi adlibris
aj produkter halmstad lediga jobb
konstpedagog lediga jobb
seminary book list
psykolog studenterrådgivningen
helikopter taxi oslo

förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra Skolan arbetar aktivt för att utveckla större förståelse och empati för andra.

Diskriminering är när skolan, som verksamhet, behandlar någon elev eller vuxen sämre än andra på grund av  Lagen omfattar förbud mot diskriminering, sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna. Skolan är enligt lagen  Arbeta med aktiva åtgärder.


Susanne bergquist malmö
resultatorienterad betydelse

Storsjöskolans plan mot diskriminering och kränkande 5 § Den som inte fullgör sina skyldigheter i fråga om aktiva åtgärder enligt 3 kap.

216 8.2 Tidigare förslag till förändring och kritiken mot dessa.. 218 8.2.1 Förslagen Aktiva åtgärder i fyra steg Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas dels generellt genom att förebygga trakasserier och all form av diskrimi-nering på arbetsplatsen, dels genom specifika oråden som ska genomlysas och förbättras i en process om fyra steg.