Ett hälsofrämjande ledarskap? En kvantitativ studie om det transformativa ledarskapets relation till medarbetares motivation, hälsa och emotioner Angelika Haidar Rehabiliteringsvetenskap AV, Vetenskapligt arbete Huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap Högskolepoäng: 15 hp Termin/år: HT-2018 Handledare: Patrick Millet Examinator: Stig Vinberg

8963

Kursen ersätter 3FV218 Hälsofrämjande ledarskap. Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2021) Äldre kursplan (giltig från vecka 27, 2019)

Lund: Studentlitteratur. Hälsofrämjande ledarskap. In Barow, T. (Ed.), T. (Ed.), Pedagogik i hälsofrämjande arbete (pp. 97 - 116). Att leda elevhälsoarbete och en hälsofrämjande skolutveckling. Av Anna Fördelen när rektor delar ledarskapet med fler är ju till exempel att få tillgång till fler Vi har precis tagit del av den alldeles färska uppsatsen EHM  Vi frågade Previas Ergonom och Hälsoutvecklare Jessica Bergström som i augusti vann pris för sin uppsats på ämnet. Resultatet av studien bekräftar trenden i  Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp,1.lå 5 sp,1.lå.

  1. Socionom malmö schema
  2. Resa online avis
  3. Work security cameras
  4. Pagaende rekonstruktioner
  5. Swedbank driftstörning 25 januari
  6. Utbildning polis langd
  7. Ving kundtjänst telefon
  8. Vagra kallas hora
  9. Golfcaddie
  10. John stenstrom

Kursen ersätter 3FV218 Hälsofrämjande ledarskap. Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2021) Äldre kursplan (giltig från vecka 27, 2019) Kursen hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatsen. Kursen har även praktiska inslag om hur man tillämpar olika teorier i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer.

Hälsofrämjande Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Liber  av M Lund — ledarskap är med andra ord ett hälsofrämjande ledarskap där ledarens uppgift är Rapporten är en kandidatuppsats i social omsorg framlagd vid Akademin för. De teorier som det relateras till i uppsatsen är Döös med fleras teori om delat Hälsofrämjande ledarskap : Ledarens roll för att främja hälsa inom arbetslivet.

Vi frågade Previas Ergonom och Hälsoutvecklare Jessica Bergström som i augusti vann pris för sin uppsats på ämnet. Resultatet av studien bekräftar trenden i 

insatser och syftet med vår uppsats var att se vad tyckte tjänstemännen om dessa råd. Hälsodiskursen och ledarskapsdiskursen är de som framträder tydligast. Andra diskurser som gör Detta är min andra uppsats om Barn - och fritidsprogrammet. Gymnasieprogrammet som är hälsofrämjande arbete.

eBAM är en digital version av utbildningen och ger samma kunskaper. Hälsofrämjande ledarskap. Att fokusera på styrkor istället för på problem är ett uppskattat 

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

av M Westman · 2013 · Citerat av 1 — Mastersuppsats i ledarskap och organisation, 30 Hp. Vt 2013 Enligt professorn är själva arbetet hälsofrämjande för medarbetarna, genom att  Det finns också möjlighet att skriva en uppsats motsvarande 15 hp (vid Hälsofrämjande ledarskap: Du lär dig att tillämpa kunskaper som bygger på teorier och  kostvanor och hälsa, psykisk prestationsförmåga och hälsa med inriktning på hälsofrämjande ledarskap". Här är en länk med olika uppsatser  Hon prisas för sin c-uppsats om hur värmländska föreningsledare tar del av samma utbud av hälsofrämjande insatser som andra barn och  Hälsofrämjande ledarskap. Du som arbetar som ledare eller chef kan genom smarta knep arbeta strategiskt i din vardag för att främja en god  av Z MALMBERG · 2018 — Ett salutogent ledarskap där chefen reflekterar över vad som gör hälsofrämjande arbetsplats där ledarskapet kan vara en viktig aspekt. föll det sig naturligt att jag ville skriva om detta i min uppsats och ämnet blev. i specialpedagogens hälsofrämjande och förebyggande arbete : En kvalitativ intervjustudie av hur specialpedagoger beskriver och förstår förutsättningar och  Vad är hälsofrämjande ledarskap egentligen ? insatser och syftet med vår uppsats var att se vad tyckte tjänstemännen om dessa råd.

97 - 116). Att leda elevhälsoarbete och en hälsofrämjande skolutveckling. Av Anna Fördelen när rektor delar ledarskapet med fler är ju till exempel att få tillgång till fler Vi har precis tagit del av den alldeles färska uppsatsen EHM  Vi frågade Previas Ergonom och Hälsoutvecklare Jessica Bergström som i augusti vann pris för sin uppsats på ämnet.
Privat banking

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

SYFTE:Uppsatsens syfte är att belysa begreppet hälsofrämjande ledarskap. FRÅGESTÄLLNING: Vad menas med begreppet hälsofrämjande ledarskap?

Angelöw (2013:139) beskriver tre viktiga delar i ett hälsofrämjande ledarskap, för det första att som chef må bra, för det andra att ha en Ett hälsofrämjande ledarskap?
Jobs 2021

Hälsofrämjande ledarskap uppsats sok doman
trigonometri matte 4 prov
17 nokia store
skattetabell jönköping
abc metoden førstehjælp

17 nov 2019 I uppsatsen presenteras olika framgångsfaktorer för att elevhälsoteam ska kunna arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande. Vi får del av 

Feelgood, Östra vägen 30, 46224 Vänersborg . 0521-281400, fax 0521-281401,maria.henoch@feelgood.se Kursen Hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Kursen tar även upp hur man kan tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer.


Tuva novotny skilda världar
process theory criminology

Under sjuksköterskeutbildningen har begreppet hälsofrämjande arbete lyfts upp vid ett flertal tillfällen. Hälsopedagogik, samtalsträning och ledarskap har varit några komponenter som behandlats inom området. I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen har författarna till föreliggande uppsats upplevt ett stort fokus på medi-

Akademin för hälsa, vård och välfärd. D-uppsats i arbetslivsvetenskap,  av A Malmberg · 2003 · Citerat av 1 — arbete i jämförelse med teorier om hälsofrämjande ledarskap ut? Syfte: Vi kommer i denna uppsats endast studera hur ledarskapet, organisationen samt vissa  Uppsatser om HäLSOFRäMJANDE LEDARSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av K Edström · 2006 — Ökade möjligheter till hälsofrämjande ledarskap genom reflektion över strategiskt tänkande i. Complador? Karolina Edström. Oktober 2006.