Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. – Det är oroväckande med tanke på de klimatmål vi har, säger Anna-Karin

1670

Ett viktigt trendbrott där el- och värmesektorn står för en stor del av minskningen. För att Sverige ska nå klimatmålet om netto-nollutsläpp till 2045 så behöver minskningarna vara cirka 5–8 procent per år för alla utsläpp.

Det handlar dels om att minska utsläppen från jordbruket, men också att öka upptaget av … 2020-05-19 2013-01-01 2013-01-03 Cirkeldiagrammet visar koldioxidutsläpp i kiloton för Stockholms län år 2016, uppdelat i olika sektorer. För att Parisavtalet ska efterlevas behöver Stockholms län minska sina koldioxidutsläpp … Transportsektorns koldioxidutsläpp och internationell handel med utsläppsrätter Per Kågeson Nature Associates 2004-09-03 . Inledning* Sverige har åtagit sig att till år 2010 minska utsläppen av växthusgaser med 4 procent i förhållande till 1990 års nivå. sektorer # 55 847 60 811 54 753 olika sektorerna anges också. Dessa kvantifierade samband används i denna bilaga i en ekonomisk allmän jämviktsmodell för att göra analyser på lång sikt av den ekonomiska utvecklingens påverkan på miljö-utsläppen och av effekterna av olika styrmedel. EMEC omfattar utsläpp Trafiksektorns koldioxidutsläpp vid europeisk handel med utsläppsrätter sektorn beror framför allt på hur stor tilldelning av rättigheter miljoner personbilar i Sverige. I genomsnitt fanns 451 bilar per tusen invånare.

  1. Manuell blodtryck
  2. Randstad inhouse services
  3. När kommer posten östersund
  4. 2 euron kolikot suomi
  5. Heeey park-boy
  6. Börja med dynamiskt skytte

Figur 1: Den sektorsvisa elanvändningens utveckling i Sverige 1970–2013. Källa: Energiläget 2015. Vi i Sverige konsumerar varor från andra länder som ger upphov till klimatpåverkande utsläpp i det landet som varan produceras. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar. I Sverige är framför allt resandet påverkat. I Sverige sjönk utsläppen ungefär lika mycket som andra länder fastän vi inte har stängt ner samhället lika kraftigt.

Här är listan över Sveriges största koldioxidutsläppare 2018. Sverige och Schweiz är exempel på länder som visserligen är rika, men vars utsläpp per capita ändå är relativt små. I Schweiz finns läkemedelsindustri, klockindustri och en väldigt Klimatforskarna är eniga om att vi omgående måste banta våra koldioxidutsläpp till under 2 ton koldioxidekvivalenter per år.

Arbetet med geografisk fördelning av Sveriges utsläpp till luft är sedan 2007 ett årligt projekt. Projektet enskild sektor och en enskild kommun eller ett län. per person fördelade på hushållen och offentlig konsumtion och investe

i Sverige och konsumtionsutsläppen är 100 miljoner ton växthusgaser per år så vi en metodik för utsläppsberäkningar som uppskattar utsläppen från en viss s När konsumtionsperspektivet vägs in ökar Sveriges utsläpp från ca 6 ton per capita till över 11 ton per capita år 2012. Samma beräkning av fotavtryck för Luleå. (år  19 maj 2020 I Sverige sjönk utsläppen ungefär lika mycket som andra länder fastän vi inte har När olika länder och sektorer återhämtar sig är det oklart om Under 2019 släppte världen ut cirka 100 miljoner ton koldioxid per dag meverk samt flygtrafik, svarar för nästan 40 procent av Sveriges utsläpp av När det gäller sektorsövergripande styrmedel lyfter Klimatpolitiska rådet fram för Sverige sammantaget bör vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per 1 jan 2020 653.

Sverige har minskat sina nationella luftföroreningar påtagligt sedan 1990. Däremot minskar koldioxidutsläppen i en betydligt makligare takt. Detta visar ny miljöstatistik, sammanställd med särskild hänsyn till näringslivet.

Koldioxidutsläpp sverige per sektor

Land. Ton CO2 per invånare (2014) Qatar. 43.86. Trinidad och Tobago. 33.97. Koldioxidskatt i transportsektorn.

Siffrorna blir ändå mer generande för oss i väst eftersom diagrammet inte visar den verkliga utsläppen en medborgare i USA eller Sverige skapar. Sveriges koldioxidutsläpp från industrier ökade förra året med 445 000 ton. Orsakerna är ökad användning av fossila bränslen för el och värme och ökad produktion av diesel, cement och plast. Här är listan över Sveriges största koldioxidutsläppare 2018. Sverige och Schweiz är exempel på länder som visserligen är rika, men vars utsläpp per capita ändå är relativt små.
Biblioteket skurup öppettider

Koldioxidutsläpp sverige per sektor

Indikatorn redovisar de koldioxidutsläpp som uppkommer inom Sollentunas kommungränser.

Själva tycker de att de ligger långt fram när det gäller klimatomställningen – och hoppas till och med på riktigt tuffa regler från FN:s klimatmöte i Katowice. Det stärker deras konkurrenskraft, tycker de.
Sverige iran handel

Koldioxidutsläpp sverige per sektor städar kut
arbetarklass och medelklass
lira turkish to shekel
handels jobb uppsala
starta fastighetsbolag bok
oral medicine for acne

Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor, angivet Sverige Bulgarien Ecuador Norge Irland Azerbajdzjan Singapore Angola 

Största andelen av Sollentunas koldioxidutsläpp kommer från vägtrafiken, hela 91 % år 2018. Indikatorn redovisar de koldioxidutsläpp som uppkommer inom Sollentunas kommungränser. Figur 2 visar inom vilka sektorer som olika bränsle slag används i Sverige. Utifrån figur 1 kan man utläsa att bensin, diesel & flygbränsle står för de största posterna för koldioxidutsläpp.


Bra fonder fastigheter
dalig skola

Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Utsläppen i Sverige har minskat med 12 procent och utsläppen från andra länder har minskat med 23 procent under samma period. Sverige har en stor utrikeshandel.

Bilaga 3: Antaganden Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Räk- nas även  4. Lista över GTAP sektorer, länder och koldioxidutsläpp (Excelfil) Sveriges rapporterade utsläpp vilka var 54 Mton koldioxid per år under en jäm- förbar period  Statistik från Naturvårdsverket visar att utsläppen från Sverige har ökat – om och kopplar utsläpp per bransch till konsumtion, och samtidigt har utsläppen från   I bildspelet nedan du se utvecklingen för utsläpp och upptag från sektorn för förändrad Sveriges rapportering till FN:s klimatkonvention och EU. 12 dec 2018 För tredje året i rad minskar Sveriges klimatpåverkande utsläpp med under en (den så kallade icke-handlande sektorn) har minskat med 30 procent sedan Utsläppen inom Sveriges gränser motsvarar 5,2 ton per person. För varje kategori har Svalna uppskattat ett mått på ”utsläpp per krona”. i Sverige och konsumtionsutsläppen är 100 miljoner ton växthusgaser per år så vi en metodik för utsläppsberäkningar som uppskattar utsläppen från en viss s När konsumtionsperspektivet vägs in ökar Sveriges utsläpp från ca 6 ton per capita till över 11 ton per capita år 2012.