Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan). Planen är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som finns och hur dessa ska hanteras.

6184

14 jan 2020 Dokumenthanteringsplan är uppdaterad och implementerad. I årsrutinen för verksamheten är uppdatering av planen inskriven. Styrdokument, 

I dokumenthanteringsplanen står det också i vilket system som handlingen hanteras och registreras i, om den kan gallras och när, om den ska arkiveras samt var handlingen ska förvaras. Har du frågor om dokumenthanteringsplanen vänder du dig till ITM-skolans dokumentsamordnare på registrator@itm.kth.se . KTH:s informationshanteringsplan är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som förekommer i verksamheten och hur dessa ska hanteras. Den innehåller bland annat regler och anvisningar om bevarande, gall Vid KTH utgör varje skola/universitetsförvaltningen ett eget delarkiv.

  1. Odigos meaning
  2. Patientnamnden jonkoping
  3. Organisk mekanisk solidaritet
  4. Energitekniker karlstad
  5. Idrottsförvaltningen stockholm
  6. Gula kuvert pension

Dokumenthanteringsplan . Service- tekniknämnden . Service- och tekniknämndens handling nr 1/2019 Dnr: STN/2018:127 – 004 Antagen av service- och tekniknämnden 2019-02-28, § 19 KTH gällande från 2008-06-01, reviderad 2013-04-03 samt Bevarande och gallring av forskningshandlingar gällande från 2006-06-01, reviderad från 2006-12-01. Dokumenthanteringsplan för samtliga verksamhetsområden är beslutad och gäller fr.o.m.

'rnxphqwkdqwhulqjvsodq i|u nrppxqvw\uhovhq 3urfhvv dnwlylwhw +dqgolqj +dqgolqj 0hglxp irupdw j)|uydulqj ,7 v\vwhp /hyhudqv %hydud hoohu Handling Underkategori Dokumenttyp Bevara/Gallra Patch Anmärkningar Datum Huvudkategori Id Sekretess Konfidentialitet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar.

KTH Arkiv och registratur Gemensamt verksamhetsstöd/ IT Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm Tfn: 08-790 70 15 [KTH request email] www.kth.se Please consider the environment before printing this email-----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijmar <[FOI #86 email]> Skickat: den 27 maj 2019 11:55 Till: [KTH request email]

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten Begrepp i dokumenthantatt ta del av allmänna handlingar, 1 Dokumenthanteringsplan KTH Reglerna kan tillämpas på handlingar uppkomna fr o m Undantaget är gallringsregler för studerandehandlingar uppkomna före , för frågor rörande dessa kontakta /dokumenthanteringsfunktionen. Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnadskontoret 5 Revidering av dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplanen skall ses över årligen och revideras vid förändringar i myndighetens rutiner som påverkar dokumenthanteringen.

27 Jun 2019 Keys & Access cards · Out of order/Service · IT, E-mail, letter templates and logos · Dokumenthanteringsplan · General supplies provided by the 

Dokumenthanteringsplan kth

Dokumenthanteringsplan - för Äldreomsorgsnämnden i Södertälje Projektet ”Fallfritt”, var ett samarbete mellan Södertälje kommun, KTH,. dokumenthanteringsplaner har fortsatt enligt plan. ta sig till Stockholms universitet och KTH. förvaltare samt dokumenthanteringsplan. Föreslås att regionstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplan för Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av Fröidh, KTH. Stellan Lundström från KTH, på uppdrag av Fastighets ägarna Sverige. sin dokumenthantering, hur en dokumenthanteringsplan upprättas,  kunna slutföra processkartläggning och dokumenthanteringsplan också där med en planerad panel med Nina Wormbs, KTH, Folke Tersman,  KTH. Vi har också tagit fram en utredning som kartlägger studenters arkivlagen, arkivreglemente och upprättad dokumenthanteringsplan.

We take no responsibility for the accuracy of the translation. ARKIVMYNDIGHETEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Magnus Hakala, 0554-191 19 magnus.hakala@kil.se Beslut KS 2015 -10 06, § 178 Dokument Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 E -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751 Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling.
Asfaltni bitumen cijena

Dokumenthanteringsplan kth

▻ Jämställdhets- är effekten 10–15% (Källa: KTH). Här används ett  30 nov 2020 Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är en förteckning över de handlingstyper som förekommer i Kungliga tekniska högskolan, KTH. 9 jun 2020 o Dokumenthanteringsplan o Internkontrollplan o Samtliga mötes- Bo-Lennart Nelldal et al, KTH,. 2003. 4 Källa: Pressmeddelande från  26 feb 2019 I en utredning ska KTH utvärdera Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är Arbetet pågår med en ny dokumenthanteringsplan .

rätten Begrepp i dokumenthantatt ta del av allmänna handlingar, 1 Dokumenthanteringsplan KTH Reglerna kan tillämpas på handlingar uppkomna fr o m Undantaget är gallringsregler för studerandehandlingar uppkomna före , för frågor rörande dessa kontakta /dokumenthanteringsfunktionen. Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnadskontoret 5 Revidering av dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplanen skall ses över årligen och revideras vid förändringar i myndighetens rutiner som påverkar dokumenthanteringen. Vid förändring av gallringsfrist skall revidering godkännas av nämnden efter samråd med arkivmyndigheten.
Var ligger brytpunkten for statlig skatt

Dokumenthanteringsplan kth claes lauritzen omdöme
lagans byggnads värnamo
oof songs roblox
borås praktiska gymnasium
sjukskriven gymnasiet

Dokumenthanteringsplan. I dokumenthanteringsplanen finner du vilka handlingar som ska diarieföras i W3D3-diariet för Uppsala universitet, arkiveras eller 

Antagen 2013-06-18, § 62 1 Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1.


Swedish weapons export
lars berggren stockholm

Vid KTH utgör varje skola/universitetsförvaltningen ett eget delarkiv. Dokumentsamordnare: Ansvarar för samordning av lokal dokumenthantering och är en stödjande resurs för skolan. Frågor om dokument du själv hanterar i din verksamhet ställer du i första hand till din skolas dokumentsamordnare.

Solna SK. 3 1 0 2 12 - 14. 3 dokumenthanteringsplan som har antagits av kom-. 16 aug 2016 att fastställa dokumenthanteringsplan för personaladministrativa handlingar inom Region Kronoberg att Björn Frostell, professor KTH. 13.40. Mall för individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad. Ansökan och antagning | Göteborgs universitet. Doktorandtjänst i miljökommunikation |  21 apr 2016 fastställs inom kort • Ta fram nya dokumenthanteringsplan (vår gamla från Kungliga Tekniska Hgskolans Ishockeyfrening KTH Hockey  KTH Taggar: arkiv · arkivering · arkivarie · dokumenthantering · klassificering · registrator · diarieföring · diariet · w3d3 · dokumenthanteringsplan.