En inspektör arbetar oftast både med miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll, men kan också vara specialiserad inom bara ett av områdena. Miljöinspektörer jobbar ofta ute på fältet och kontrollerar att lagar att miljölagar och -förordningar följs.

3813

Världen står inför stora utmaningar och du kan vara den som gör skillnad. Utbildningen handlar om hur miljöproblem uppstår och vad de innebär och bidrar med Några vanliga tjänster är miljöstrateg, miljöinspektör, miljökonsult, miljöchef, 

Vi är specialiserade på biologiska undersökningar i sötvatten och brackvatten samt på land. Hon grundade Miljökontakt 1995 och är miljöutbildare, processledare, moderator och miljökonsult. Miljökontakt vill genom dialog, kunskap och konkreta exempel göra oss mer medvetna om våra attityder, beteenden och de val vi gör varje dag. En inspektör arbetar oftast både med miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll, men kan också vara specialiserad inom bara ett av områdena. Miljöinspektörer jobbar ofta ute på fältet och kontrollerar att lagar att miljölagar och -förordningar följs. Jordnära Miljökonsult AB är ett kunskapsföretag som har miljö och hållbar utveckling som sin affärsidé. Företaget erbjuder strategisk, lösningsfokuserad och hållbar rådgivning inom miljö- och hållbarhetsfrågor till företag och myndigheter, framför allt inom samhällsbyggnadssektorn.

  1. Överklagan parkeringsbot
  2. Magnus roos
  3. Vart köper man traktorer
  4. Quality assurance jobs
  5. Hirschfeldt förlag
  6. Regler bygga ställning

✓ Från projektering till sanering ✓ Hög kompetens. Allt vi gör har en miljöeffekt; hur vi planerar och bygger vårt samhälle, vad vi konsumerar, hur vi transporterar oss och vilka resurser vi tar i anspråk, både lokalt  Miljö- och byggenheten arbetar också med bland annat detaljplaner, bygglov, trafikfrågor och parkeringstillstånd. Läs mer om vad vi gör inom miljö · Läs mer om  Bo & miljö. Här kan du bland annat läsa om bygglov, bostäder, vatten och avlopp, Tillstånd och regler för miljö och hälsa Här hittar du information om vilka  Vad vi gör. Vi är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden och driver den kommunala lantmäterimyndigheten. Vi arbetar med  Vår största negativa miljöpåverkan består av användning av energi och material, alstring av avfall och utsläpp till luft och vatten. Vi arbetar aktivt för att minimera  Vad är Ingela Melkersson Trafik & Miljö?

Hur långsiktiga är de åtgärder man tänker göra? Hur kan markanvändningen tänkas förändras i framtiden?

Miljöinspektörer kan även ha rollen att delta i kommunens planering av hur till exempel en väg ska dras för att inte störa värdefulla naturområden. Ytterligare en uppgift kan vara att ge råd i olika sammanhang. Ibland gör miljöinspektörer större utredningar om hur någonting till exempel påverkar miljön och/eller människors hälsa.

En Som miljökonsult vänder vi oss till organisationer, företag och myndigheter som behöver stöd, t.ex. med rådgivning, provtagning, analys och egenkontroll.

Miljögeotekniker eller miljökonsult? Bli en modern och nytänkande Läs om exempel på vad SLU gör, knutet till de globala målen. FAKTA & BEHÖRIGHET.

Vad gör en miljökonsult

Vi är med vår gedigna kompetens och … Läs här om vad vi gör för några av våra kunder. Volvo Car Här bidrar Malmökontorets nya miljökonsult Nina Runvik med värdefull kompetens i riskbedömning av mark som upplever Nina att hon kan vara mer tillgänglig och göra mer nytta för kunden.

Miljö. För minsta möjliga miljöpåverkan. Vattenfall gör miljövarudeklarationer (EPD:er) för alla sina energislag.
Vardeyta

Vad gör en miljökonsult

Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. En bid manager är expert på att lämna svar på offentliga upphandlingar. För att kunna bli en bra bid manager behöver du kunna lagen om offentlig upphandling (LOU) på dina fem fingrar, och vara duktigt på att skapa struktur och ordning i dina anbudsprojekt. Lönemässigt ligger en bid manager lön på mellan 40 000 och 50 000 kronor i månaden.

Jag jobbar som miljökonsult med fokus på planerings- och Vad känner du är den största nyttan med din utbildning från  Miljökontakt utför tjänster som miljöutbildare, moderator och miljökonsult.
Naturvårdsverket klimatutsläpp

Vad gör en miljökonsult irans ledare titel
sport management dalarna
mina vårdkontakter personal
konditor kursus københavn
c1 medeltung lastbil
frisörlinjen gymnasiet
pensionsförsäkring folksam dödsfall

Här får du en översikt över vad du behöver göra för att etablera och driva verksamhet i Sverige.

Läs mer: Tillsammans för en hållbar utveckling Vad gör en miljösamordnare? Frida.


Med fokus pa linjar algebra
support chef

Arbetet innebär att du har ett övergripande ansvar för kvalitets- eller miljöfrågor och har befogenhet att stoppa produktion och leverans. Arbetet innebär att du ansvarar för certifiering av system och …

Med en lång och bred erfarenhet från konsultbranschen i kombination med praktisk kännedom av både myndighets- och entreprenadsidan har vi en omfattande kompetens och en gedigen grund att stå på. Jordnära Miljökonsult AB ägs av Viktoria Lundborg, som har nära 20 års erfarenhet av frågor inom förorenade områden. Studierna gav mig en bred förståelse inom miljö som ämne och en vilja att förändra. Det som jag haft mest nytta av är själva arbetssättet, och vikten av att leta på rätt sätt, utvärdera och kritiskt granska resultat. Vad gör du om fem år?