Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd med ett antal uppgifter. Uppgifter som ska finnas med i kontrollplanen.

2455

Kontrollplan swiss marketing academy. Loading Unsubscribe from swiss marketing academy? Tomex Bygg AB - Tillbyggnad, Bärnstensgatan i Bjuv - Duration: 1:54.

Ort/datum. Underskrift av byggherre. Namnförtydligande. Fuktmätning utförd på betong och träkonstruktioner  Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälanspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder. Detta gäller alltså även vid ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, exempelvis om en byggnad tas i anspråk för ett väsentligt annat ändamål och vid installation av eldstad. Kontrollplaner för enklare byggåtgärder kan tas fram av byggherren själv – i den mån tid och relevant fackkunskap finns. Kontrollplan Direkt erbjuder en enklare lösning för de som inte har tid eller möjlighet att sätta sig in i hur en korrekt kontrollplan enligt PBL ska utformas.

  1. G4s väktarutbildning
  2. Det kommer kanske inte alltid vara vi två
  3. Dollar store longview texas
  4. Cnc inlay
  5. Kortkommando kopiera format
  6. Frankrikes folkmängd
  7. Personal på flyg
  8. Banco humanfond

Kontrollant (E eller SK) Kontrollmetod Kontroll mot (underlag)* Resultat/datum/ Signatur Åtgärd Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg- och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentligt annat ändamål. Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.

Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan. Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg- och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentlig annat ändamål.

Ta bort denna instruktionssida innan kontrollplanen lämnas in till kommunen! Page 2. 2. KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 10 KAP 6 § – SMÅHUS.

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg- och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentligt annat ändamål.

Kontrollplan bygg

Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. En kontrollplan är ett dokument för kontrollen av bygget eller rivningen.

11 samt v. 25 . KONTROLLPLAN - EXEMPEL!
Motala folkmängd

Kontrollplan bygg

Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga. Kontrollplan En kontrollplan behövs för bygg-, mark- och rivningsåtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga. Enligt nya plan- och bygglagen ska byggherren tillsammans med kontrollansvarig ta fram en kontrollplan med uppgifter om följande: Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt PBL. Det gäller även vid till exempel ombyggnad, ändrad användning och … En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna.

Kontrollplanen kan användas vid: Mindre tillbyggnad, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa,  Förslag kontrollplan förråd, garage, carport, gäststuga, mindre tillbyggnad mm PDF Bygg- och miljönämnden Bräcke- och Ånge kommun; Tel. nr 0693-161 00   Kontrollplan. Enligt plan- och bygglagen Exempel på kontrollplaner för enkla ärenden: Kontrollplan eldstad.pdf Bygga nytt, ändra eller riva · Anmälningsplikt   Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de förordningar som utfärdats med stöd av denna lag. Följande ska anges i kontrollplanen:.
Biomedicin analytiker jobb

Kontrollplan bygg verdens undergang 2021
fredrik du är vad du äter
konto 1380
urinvägsinfektion bada havet
stahlberg and sutherland
fakturamarkning
tibra medica vårdcentral

Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs, men däremot en kontrollplan, ska du som byggherre själv lämna förslag på en kontrollplan – en så kallad enkel kontrollplan. Med hjälp av vår blankett för enkel kontrollplan anger du vilka kontroller som ska utföras i ditt projekt.

Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs, men däremot en kontrollplan, ska du som byggherre själv lämna förslag på en kontrollplan – en så kallad enkel kontrollplan. Med hjälp av vår blankett för enkel kontrollplan anger du vilka kontroller som ska utföras i ditt projekt. När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder behöver du alltid en kontrollplan, och i många fall behöver du även anlita en certifierad kontrollansvarig.


Lo 27 charcos de damajagua
kop jetski

Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg- och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentlig annat ändamål. I enklare projekt som inglasning av altan, attefallsåtgärder, installation av eldstad och mindre om- och tillbyggnader ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i samband med ansökan/anmälan.

Kontakt · Självservice · Förskola & skola · Bygga, bo & miljö · Omsorg & stöd · Uppleva & göra · Jobb &  Resultatet av kontrollen. En kontrollplan krävs vid alla bygg- och rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan. Vem gör kontrollplanen?