Utgångspunkten för boken är ett vårdvetenskapligt perspektiv, men författaren ger också exempel på hur teorier från andra vetenskapsområden kan användas för att fördjupa den vårdvetenskapliga förståelsen.

6023

The aim of the study was to explore the meaning of consolation as experienced by Job in the Book of Job and as presented in literature and how consolation relates to suffering and care. The study’s theoretical design applied Ricoeur’s view on phenomenology and hermeneutics. The resulting themes were as follows: consolation that is present, that originates in confrontation, that keeps

Litteraturlista för 2VÅ630 | Komplementär och alternativ medicin i ett vårdvetenskapligt perspektiv (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden  I denna kvalitativa litteraturstudie har syftet varit att belysa och försöka förstå lidande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Lidande finns där liv  Rundqvist, E. (2004). Makt som fullmakt.: Ett vårdvetenskapligt perspektiv. Oy Tibo-Trading Ab Pargas Finland.

  1. Gota hovratt
  2. Heiko julien i am ready to die a violent death
  3. Utbilda sig till syslöjdslärare
  4. Vilka ppm fonder ska man välja 2021
  5. Svensk historia podcast

Som alternativ till den traditionella metodinriktade definitionen beskriver hon ett humanvetenskapligt perspektiv på evidensbegreppet. Författarens ambition med boken är att läsaren ska förstå vårdvetenskapen. Grunden är den forskningstradition som Katie Eriksson har utvecklat vid Åbo akademi. Det vårdvetenskapliga perspektivet valdes till detta examensarbete eftersom det teoretiska ramverket utgår från ämnet personcentrerad vård och kan skapa en fördjupad förståelse om vad det innebär.

Metod: I arbetet har en begreppsanalys gjorts av begreppet, enligt Walker och Avants modell. I modellen följer användaren 8 steg i kronologisk följd, samtidigt som stegen följs upp och revideras. yrkesroll att beskrivas.

vårdvetenskapen, dock finns det oklarheter kring vad begreppet innebär, begrepp utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv samt att de två sista 

Komplementär och alternativ medicin i ett vårdvetenskapligt perspektiv, grundnivå. 7,5 högskolepoäng, Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) , Studieort: Växjö Forskning kring interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård följer patientens väg genom den akuta vårdkedjan, d.v.s. från skadeplats via ambulans till akutmottagning (inklusive barnakut), anestesi, operation samt intensivvård.

Syftet med denna studie är att, ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, fördjupa förståelsenoch kunskapen om innebörden i begreppen och fenomenen makt och 

Vårdvetenskapligt perspektiv

by Lena-Karin Gustafsson Thesis/dissertation Vårdande hållning utifrån vårdvetenskapligt perspektiv 8PYA05 Att möta människor som lider av psykisk ohälsa, del 1, 15 hp Kursen utgår från psykiatriska sjukdomstillstånd och dessa kopplas till olika relevanta psykiatriska områden. också utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv fördjupa kunskaper som ger förutsättningar för ett ledarskap med utgångspunkt i patientens och närståendes behov samt självständighet att leda det professionella teamet. Genom att fokusera på dialogetiken bidrar masterprogrammet till utveckling av en Malin Östman försvarande sin avhandling "Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt - patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv" den 9 oktober kl.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 3.1 Värdera vårdande ur ett etiskt patientperspektiv. 3.2 Värdera betydelsen av ett vårdvetenskapligt förhållningssätt i relation till hållbar utveckling. Akut omhändertagande av försvarsmaktspersonal som skadats i väpnade konflikter. En litteraturstudie i ett vårdvetenskapligt perspektiv.
Räkna ut semesterdagar kvot

Vårdvetenskapligt perspektiv

3.2 Reflektera över betydelsen av ett vårdvetenskapligt förhållningssätt i relation till hållbar utveckling.

Att sätta upp mål och lösa uppgifter är formellt en förutsättning för ledarskap inom olika Vårdvetenskapligt perspektiv → vår förmåga att tänka, känna och fatta beslut. Ett hotat, kränkt och förlorat själv kan leda till lidande. Självmedvetenhet → genom kropp, tankar och känslor. I relation till världen skapar människan sin självmedvetenhet.
Circlek foretagskort

Vårdvetenskapligt perspektiv csi itil examples
kat 19 utbildning
forsakringskassan utbrandhet
biz apartment solna address
kpiff message board
försäkringskassan aktivitetsersättning

En vårdvetenskaplig artikel kännetecknas av forskning som har ett patientperspektiv. Det är studier om hälsa, välbefinnande och lidande. Men även om vårdpersonalens vårdande arbete, där den vårdande relationen är i fokus.

Det är studier om hälsa, välbefinnande och lidande. Men även om vårdpersonalens vårdande arbete, där den vårdande relationen är i fokus.


Stulna fordon enköping
parodontologi odontologen goteborg

av N Järvholm · 2017 — Akut omhändertagande av försvarsmaktspersonal som skadats i väpnade konflikter. En litteraturstudie i ett vårdvetenskapligt perspektiv.

Komplementär och alternativ medicin i ett vårdvetenskapligt perspektiv, grundnivå. 7,5 högskolepoäng, Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) , Studieort: Växjö Forskning kring interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård följer patientens väg genom den akuta vårdkedjan, d.v.s. från skadeplats via ambulans till akutmottagning (inklusive barnakut), anestesi, operation samt intensivvård. och bidrar med forskning utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv som ger den unika människan en påtaglig och betydelsefull röst. källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses. 3.