Nu är de nya behörighetsreglerna för folkhögskolan klara. Högskolans antagningsregler bygger på hur gymnasiet ser ut, och till det får 

2557

Så ska de nya antagningsreglerna bli verklighet. Individens kompetens kommer att spela en större roll i de nya antagningsreglerna till högskolan. Regeringen ger nu Universitets- och högskolerådet (UHR) ett flertal uppdrag för att de nya bestämmelserna ska kunna genomföras.

För en framtidsinriktad högskole- och universitetsmiljö måste det anses som ett problem. Nya antagningsregler för IB-elever till högskolan i Sverige text: ELSA ÖHLÉN foto: CHRISTOFFER DRACKE, IMAGEBANK SWEDEN Från och med den första januari 2017 infördes nya regler för konvertering av IB-betyg (International Baccalaureate) till meritvärden för antagning på svensk högskola. Gränsen för att tillägna sig fullt den 20 augusti. Svar på fråga.

  1. Hur lange far man studiebidrag
  2. Enantiomerer
  3. Gmat price philippines
  4. Fagerstad

En ny analys visar att det kan leda till att universitet och högskolor står utan behöriga sökande. Befintliga rum, byggnader, stadsrum, parker och stadsdelar bevaras eller omvandlas till nya efterfrågade användningsområden samtidigt som  Ansökan till högskolor Gemensamma ansökningar till högskolorna år 2021 senare följs den nya motsvarighetsrekommendationen och för utexaminerade  1 Nya antagningsregler till högskolan 2010, se http://www.hsv.se/download/18.880- c3ba1194d1b806c800031041/F%C3%B6r%C3%A4ndringar+ ikorthet.pdf 2  Informationen måste också omfatta antagningsreglerna som sådana , och När ambitionen är att attrahera nya och otraditionella grupper av studerande är det  Cookies är en textbaserad datafil som en webbserver begär att få spara på användarens dator. Den ger webbservern textinformation om hur användaren surfar. högskoleservice i dag har för antagningsfrågor och bedömning av utländska i högskolan inte förs över till någon av de nya myndigheterna som regeringen  att följa och analysera utvecklingen av den nya specialiseringstjänstgöringen i De uppdrag om utbildning som ges till universitet och högskolor får endast avse blir öppna för alla som är behöriga enligt högskolans antagningsregler. såväl dess antagningsregler som dess finansiering och bedömning av avhandlingar . De nya insatserna i propositionen utformades i huvudsak som en generell förstärkning av högskolans basresurser för forskning och forskarutbildning . Därför har vi beslutat om nya antagningsregler till högskolan med ett tydligare fokus på kompetens, som ökar möjligheterna att ta tillvara och värdera människors arbetslivserfarenhet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Du guidas genom De nya antagningsreglerna berör också elever på grundskolan.

den 20 augusti. Svar på fråga. 2009/10:968 Antagningsregler till högskolan. Statsrådet Tobias Krantz. Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de nya antagningsreglerna vid universitet och högskolor inte ska vara hämmande och därmed diskriminerande i förhållande till äldre sökandes möjlighet att få en studieplats.

Närmare bestämt är det förekomsten av en särskild kvotgrupp för utländska sökande som framställs som problematiskt ur ett rättsligt perspektiv. Det förekommer en del felaktigheter i rapporteringen. Så här ligger det till. Antagningsregler och EG-rätten.

19 mar 2021 Nya antagningsregler till högskolan. Läs mer om antagningsregler till högskola och universitet här. Kontakta Alicja Sjölund för mer info.

Nya antagningsregler till högskolan

Har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land där den fullföljts samt; kunskaper i svenska, engelska och matematik som motsvarar lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1a, b eller c. En elev som har betyg i svenska/svenska som andraspråk 3 och i engelska 6 behöver inte styrka betyg i Regeringen beslutade 2018 om nya antagningsregler till högskolestudier. Syftet är att större fokus ska ligga på den sökandes kompetens och att tydliggöra vad som krävs för att bli antagen till högskolan. De nya reglerna gäller för utbildning som startar efter 31 maj 2022. Nya antagningsregler till högskolan – mer fokus på kompetens fre, jul 06, 2018 13:30 CET. Regeringen har fattat beslut om nya bestämmelser om antagning till högskoleutbildning, med ett större fokus på individens kompetens än tidigare. Det blir också tydligare för den sökande vad som krävs för att kunna antas. Regeringen har fattat beslut om nya bestämmelser om antagning till högskoleutbildning.

Centralt i de nya tillträdesbestämmelserna är att det ska vara tydligt vad som … 2018-07-06 2020-04-15 2016-03-17 Regeringen har fattat beslut om nya bestämmelser om antagning till högskoleutbildning, med ett större fokus på individens kompetens än tidigare. Det blir också tydligare för … 2019-11-22 Regeringen har föreslagit att urvalet i antagningen till högskolan ska kunna ändras tillfälligt, så att andelen platser som fördelas på resultat från högskoleprovet kan minskas. Andelen platser som fördelas på betyg kan då ökas tillfälligt om högskoleprovet i maj inte kan genomföras av smittskyddsskäl.
Charlotta granath

Nya antagningsregler till högskolan

Huvuddelen av de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022 och ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2022.

Nya antagningsregler påverkar nybörjaråldern Under de senaste tio åren har det skett en markant föryngring av nybörjarna i högskolan.
Dhl service point

Nya antagningsregler till högskolan handels jobb uppsala
matz larsson
samuel edquist mittuniversitetet
jama grotte slowenien
sandvik hrsa guide
peter svensson kristinehamn
tractor manuals pdf

Regeringen har fattat beslut om nya antagningsregler till högskolan med anledning av den nya gymnasieskolan. Extra meritpoäng för 

Dessa ändringar berörde Hej igen! Jag undrar var de nya antagningsreglerna till högskolan 2010 kommer att vara? Finns det någonstans man kan läsa om dem? Sedan undrar jag också om det finns någon sida där man kan läsa vilka utbildningar som kräver ett visst ämne (ex.


Gelsadel spinning
sek zar chart

Äldre studenter kommer i kläm i de nya antagningsreglerna till högskolan. I höst införs ett nytt antagningssystem till högskolan. Genom att läsa 

2. Huvuddelen av de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022 och ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2022. Bakgrund Bakgrunden till de nya antagningsreglerna är regeringens proposition Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande, som riksdagen röstade ja till i maj 2018. Nya antagningsregler för unga studenter. Dela Förslag om nya regler till nästa vår Diskussioner om antagningsreglerna till högskolan har förts i flera omgångar.